Bilimsel Tanım; Mutfak

Hayatın devamı için beslenme şarttır. Sağlıklı bir beden ve ruh için olmazsa olmazımız beslenmedir. Fiziksel ve sosyal aktivitelerimizin, diğer ihtiyaçlarımızın sorunsuz şekilde gerçekleşebilmesi için beslenme…

Gastronomi

Gastronomi Yunanca kökenli olmakla birlikte Latinceye dayanır. Gastro ve Nomas ile birleşip Nomy ekinin alınmasıyla oluşan bir kelimedir. Gastronomi yiyecek içecek elemanlarını çatısı altında toplayan…

Ağzı Tadı; Durmuş Usta’nın gazete ve dergilerdeki yazılarından oluşmaktadır. Kullanım hakları saklıdır.